Algemene Voorwaarden

1: Afspraken worden gemaakt rechtstreeks met uw instructeur

2:U dient indien een rijles geen doorgang kan vinden minimaal 24u voor aanvang rijles de rijles af te melden bij de instructeur. Zodat de instructeur de kans heeft om de rijles te verzetten en een andere leerling de kans heeft dit uur weer op te vullen. Als u te laat bent met afmelden zonder geldige reden of u bent op afgesproken tijd niet op de afgesproken plaats aanwezig word de les in rekening gebracht , ook als u beschikt over een all-in pakket. Hier word een uitzondering op gemaakt bij b.v ziekte of dringende prive omstandigheden Zoals b.v het overlijden van een direct familielid.

3:rijlessen dienen na afloop rijles te worden voldaan aan de instructeur.Dit kan zowel contant als via een betaalverzoek wat u toegestuurd kunt krijgen van uw instructeur.

4:rijlespakketten zijn bindend , dit wil zeggen dat je verplicht bent om het pakket bij onze rijschool op te maken en is er bij eenzijdige opzegging geen recht op terugbetaling van het resterende bedrag

5:als u stopt met het nemen van rijles word u pakket stilgezet.Dit houd in dat u verplicht bent om binnen 6 maanden u rijlessen weer dient te hervatten.Bij verzuim hiervan vervalt u pakket en zullen er nieuwe kosten in rekening worden gebracht Als u weer wilt aanvangen met uw rijlessen. Van deze regel kan worden afgeweken indien dit een medische oorzaak heeft en kan worden overlegd met uw instructeur.

6: aktie pakketen zijn geldig op en tot de aangegeven datum en dienen in1x te worden voldaan.

7: normale rijles pakketten kunnen wel in redelijk aangenomen termijnen worden betaald. B.v in 2 of 3x.De looptijd tussen de termijnen bedragen 6 weken en dienen op de aangegeven datum te vinden op uw factuur te worden betaald.Bij te laat betalen bereken wij een boete van €12,50 per te laat betaald termijn.

8: u krijgt bij aanschaf van een rijlespakket een factuur die door u en de instructeur zal worden ondertekend als akkoord voor de algemene voorwaarden en als bewijs van betaling mits dit laatste van toepassing is. 9:het gebruik van verdovende middelen en of alcohol voor aanvang rijles is ten strengste verboden. Mocht er tijdens controle blijken dat dit het geval is zullen evt kosten en of boetes op u worden verhaald. Bij gebruik van medicijnen die het besturen van een voertuig kunnen beperken dient u vooraf door te geven aan de instructeur. Wees dus verstandig en verantwoordelijk. 10: wij kijken verder uit naar een prettige samenwerking en wensen je succes met je rijopleiding